Větráky  -  přeskočit na navigaci

VPAK-3-315

Vzduchoelektrické ventilátory jsou určeny pro separátní větrání, odprašovací a klimatizační zařízení v hlubinných uhelných dolech. Mohou být použity na sací i výtlačné systémy se sklonem lutnového systému až 90° proti vodorovné ose.
Při vypnutí elektrického pohonu a chodu na vzduchový pohon, je el. motor zabržděn, a tím negeneruje žádné napětí na svorky elektromotoru, i když je ventilátorové kolo poháněno vzduchovou turbínou.

Při provozu na vzduchový pohon je ventilátor schválen pro atmosferické podmínky IM1, při provozu na elektrický pohon  IM2.  Ventilátory mají certifikát dle směrnice 94/9/EC  ATEX.

Vzduchoelektrické ventilátory mají možnost přepínání mezi vzduchovým nebo elektrickým pohonem. Vzduchoelektrický ventilátor se automaticky přepíná při výpadku elektrického proudu na pohon stlačeným vzduchem.

Typy ventilátorù
Max. množství dopr
vzduchu Qv
Spotřeba
vzduchu
Tlak
vzduchu
Max. Pcv [Pa]
p = 1,3
Otáčky
za min.
Příkon
[kW]
Hmotnost
(kg)
VPAK-3-315-el. pohon 0,95 m3/s - - 450 2820 0,8 97
VPAK-3-315-vzd. pohon 1,15 m3/s 92 m3/h 5 bar 650 3200 -