Větráky  -  přeskočit na navigaci

Ventilátory

Ventilátor VPAK 630 byl na MSV Brno v roce 2000 oceněn Zlatou medailí.

Ventilátory jsou určeny pro separátní větrání v hlubinných dolech. Mohou být použity na sací i výtlačné systémy se sklonem lutnového systému až 90° proti vodorovné ose.


CERTIFIKACE

Výrobky jsou certifikovány FTZÚ Ostrava- Radvanice, notifikovaným orgánem č. 1026 podle čl. 9 směrnice rady 94/9/EC. Jejich výroba má posouzený systém jakosti podle ČSN EN 13980 a jsou schváleny dle směrnice 94/9/EC ATEX a splňují požadavky ČSN EN 13 463-1:2009, ČSN EN 13463-5:2004, ČSN EN 60079-0:2010, ČSN EN 60079 1:2008, ČSN EN 50303:2001, ČSN EN 1710:2006.

Systém jakosti je certifikován Elektrotechnickým zkušebním ústavem Praha podle ČSN EN 9001:2009. Vyhovují vyhlášce ČBU č.165/2002.

OCENĚNÍ
Ventilátor VPAK 630 byl na MSV Brno v roce 2000 oceněn Zlatou medailí.


NOVINKY

Při provozu na vzduchový pohon u kombinovaného ventilátoru se elektromotor neotáčí, čímž je zabráněno indukci napětí na svorkách elektromotoru. Při vypnutí elektrického ventilátoru je motor zabržděn, a tím negeneruje žádné napětí, i když je ventilátorové kolo roztáčeno proudem vzduchu v lutnovém tahu.


VPAK

Tyto ventilátory mají možnost přepínání mezi vzduchovým nebo elektrickým pohonem. Kombinovaný ventilátor se automaticky přepíná při výpadku elektrického proudu na pohon stlačeným vzduchem. Nově vyvinutý elektro-magnetický ventil zabezpečující toto přepínání má vlastní certifikát FTZÚ Ostrava-Radvanice.

Při chodu na kterýkoli pohon mohou ventilátory nasávat po nezbytně nutnou dobu z prostředí I M1 (SNM3), přičemž ventilátor při vzduchovém pohonu může být v tomto prostředí i umístěn a při chodu na elektrický pohon je umístěn v prostředí I M2 (SNM2).


VPAV

Ventilátory se vzduchovým pohonem mohou pracovat jako zařízení skupiny I kategorie M1.


VPAE

U těchto ventilátorů s elektrickým pohonem je předností možnost nasávání z prostředí I M1 (SNM3), ale umístěny jsou v prostředí I M2 (SNM2).Typy ventilátorů světlost
[mm]
Max.
dopr. vzduchu

Příkon
kw
 
Tlak
vzduchu
Max Pcv[Pa]
p=1,3
Otáčky
za min.
Hmotnost
VPAV-2-315 315 1,15 m3/s    1,2 5 bar 650 3200 54 kg
VPAK-3-315 vzd. pohon 315 1,15 m3/s    1,2
5 bar
650 3200 97 kg
VPAK-3-315 el. pohon 315 0,95 m3/s     0,8 - 450 2820 97 kg
VPAE-B-3-315 - bržděný 315 0,95 m3/s     0,8 - 450 2820 90 kg
VPAE-N-3-315 - nebržděný 315 0,95 m3/s     0,8 - 450 2820 88 kg
VPAV-2-630 630 7,7 m3/s     14 5 bar 1550 2500 279 kg
VPAK-3-630 vzd. pohon 630 7,7 m3/s     14 5 bar 1550 2500 612 kg
VPAK-3-630 el. pohon 630 8,5 m3/s     22 - 2200 2940 612 kg
VPAE-B-3-630 - bržděný 630 8,5 m3/s     22
-
2200 2940 593 kg
VPAE-N-3-630 - nebržděný 630 8,5 m3/s     22
-
2200 2940 583 kg
VPAE-B-855- bržděný 800 11 m3/s     55 - 3500 2960 850 kg
VPAE-N-855 -nebržděný 800 11 m3/s     55 - 3500 2960 820 kg
VPAK 855 vzd. pohon 800 7,5 m3/s   
    18
 4 bar 1100 1900 1060 kg
VPAK 855 el. pohon 800 12 m3/s  
    55
 - 3000 2960 1060 kg
VPAEP-B-2x2-855 - bržděný 800 19,3 m3/s   2x55 - 6500 2960 1660 kg
VPAEP-N-2x2-855 - nebržděný 800 19,3 m3/s   2x55 - 6500 2960 1600 kg