Větráky  -  přeskočit na navigaci

VAM

Tyto ventilátory jsou určeny pro prostředí ohrožených metanem a uhelným prachem, jako součást jiného nevýbušného zařízení v uhelných dolech. Jsou označeny:
IM 2

VES 350

Tyto ventilátory jsou určeny pro klimatizační zařízení; nejsou určeny do lutnového tahu. Jsou označeny:
IM 2